8. Dokumento siuntimas procesui (Senas DVS)

Išbandyti

Dokumento siuntimas procesui. Šioje instrukcijoje yra aprašoma, kaip vykdyti dokumentų procesus, jei dokumentas sukuriamas ne pagal šabloną.  Norint atlikti dokumentų siuntimo veiksmus, dokumentai turi būti įkelti į sistemą, t.y. turi būti sukurtas dokumento profilis (detaliau apie tai rasite čia). Vykdant dokumentų procesus (įskaitant dokumento siuntimą) sistemoje kuriamos veiklos ir priskiriamos paskirtiems naudotojams. Naudotojai apie priskirtas veiklas sužino gavę pranešimus. Kiekviena dokumentų procesų veikla (pranešimas) turi suja susietą dokumentą.
1. Atsidarykite pasirinkto dokumento profilį.
2. Inicijuokite dokumento siuntimą – funkcijų juostoje paspauskite mygtuką [Siųsti] ir pasirinkite [Siųsti sistemoje] arba tiesiog [Siųsti], pagal nutylėjimą bus siunčiama sistemoje.
Screenshot_54
3. Sistema atvers naujo pranešimo kūrimo langą. Dokumentas bus siunčiamas kaip priedas prie pranešimo.
Screenshot_55
Pranešimo siuntimo lange pildomi šie laukai:
* Nuo – Pranešimo siuntėjas, automatiškai užpildomas laukas
* Kam – Pranešimo gavėjas, turi būti įvestas sistemos adresų knygoje
* Tema – Pranešimo tema (pranešimo pavadinimas)
* Pranešimo turinys – vieta įvesti papildomą informaciją prie siunčiamo pranešimo.
3.1 Nurodykite Gavėją ir jam paskiriamą veiksmą (dokumento procesą) – spauskite mygtuką […].
Screenshot_56
Sistema atvers gavėjų pasirinkimo langą. Paieškos laukelyje galima įvesti gavėjo duomenis ir susiaurinti gavėjų paieškos sąrašą arba galima rinktis gavėją iš pateikto sąrašo. Tam, kad pasirinktą įrašą pridėtumėte prie pranešimo, spauskite prie pavadinimo esančią proceso piktogramą. Pasirinktas įrašas bus pridėtas į Gavėjų sąrašą tolimesniems pasirinkimams.
Screenshot_70
Dokumentų procesai yra pažymėti atskiromis piktogramomis:
Screenshot_67Rengimas – gavėjas turės parengti atsakomąjį dokumentą ar to, ko pageidaujama dokumente
Screenshot_59Vizavimas – gavėjas turės vizuoti dokumentą
Screenshot_60Derinimas – gavėjui bus siunčiamas dokumentas derinimui
Screenshot_61Tvirtinimas – gavėjas turės patvirtinti dokumentą
Screenshot_62 – Pasirašymas – gavėjui reiks pasirašyti dokumentą
Screenshot_65Registravimas – gevėjas registruos dokumentą
Screenshot_63Rezoliucija – gavėjas turės dėti rezoliuciją dokumente
Screenshot_64Susipažinimas – gavėjui teks dėti žymą Susipažinau
Screenshot_66Vykdymas – gavėjas turės vykdyti procesą aprašytą pranešime.
3.3 Sistema pridės Gavėją prie pasirinkimų.
Screenshot_71
Prieš patvirtindami Gavėją, jam galite priskirti pavestų veiksmų atlikimo terminą, įvesdami į Termino laukelį trukmę dienomis.
4. Sudarę gavėjų sąrašą, spauskite [Gerai]. Pasirinkimo langas uždaromas.
5. Jeigu reikia, įveskite pranešimo tekstą (Nebūtinas).
6. Funkcijų juostoje spauskite [Siųsti] ir pranešimas su priskirtu procesu bus siunčiamas Gavėjui.
Sėkmingai įvykdžius išsiuntimo operaciją uždaromas langas ir parodomas išsiuntimo patvirtinimo pranešimas.
7. Siunčiamo dokumento operacijos baigtis:
7.1 Išsiustas pranešimas pateks į jūsų kontroliuojamų veiklų sąrašą (DVS->Pranešimai->Mano kontroliuojamos veiklos), kuriame galėsite nuolat sekti jūsų išsiusto pranešimo statusą ir pakitimus.
7.2 Išsiųstą pranešimą su pridėtu dokumentu Gavėjas gaus prisijungęs prie sistemos pirmame sistemos lange skiltyje Nauji (Pagrindinis->Nauji).
Visiems procesams siuntimas yra vienodas, skiriasi tik pasirenkamas proceso tipas.