6. Prašymo rengimas pagal šabloną (Senas DVS)

Išbandyti

Prašymo rengimas pagal šabloną. DVS sistemoje yra galimybė rengti bet kokio tipo prašymus (atostogų, atleidimo ir pan.). Prašymus galima rengti pagal šabloną (kaip susikurti reikiamą šabloną rasite čia) arba įkeliant jau užpildytą dokumentų failą į sistemą. Toliau prašymas pasiunčiamas procesams (pasirašymui, tvirtinimui, registravimui ir pan.).
1. Norėdami sukurti naują prašymą DVS sistemoje spauskite Naujas dokumentas-> Rengiamas dokumentas
Screenshot_27
2. Atvertame lange suraskite reikiamą šabloną, pažymėkite jį ir spauskite [Gerai] -> [Atidaryti dokumento profilį].
Screenshot_28
3. Jums bus atvertas prašymo šablonas. Atributų skiltyje nurodykite prašymo detales (prašymo detalės priklauso nuo pasirinkto šablono):
* Data nuo – data, nuo kada atostogausite
* Data iki – data, iki kada atostogausite
* Pavaduojantis asmuo – įrašykite pavaduojančio asmens vardą ir pavardę ir spauskite [Saugoti]
Screenshot_31
4. Prašymo kintanti informacija bus užpildyta Jūsų surašytomis atributų reikšmėmis.
Screenshot_32
5. Galite papildyti dokumentą komentaru – jis keliaus kaip dokumento pastaba. Prašymo profilyje spauskite Komentarai ir atvertoje kortelėje įrašykite komentarą.
Screenshot_33
6. Siųskite prašymą procesui paspaudę viršuje esantį mygtuką [Siųsti] -> [Siųsti sistemoje]
Screenshot_34

7. Būsite nukreipti į procesų gavėjų langą. Siunčiant dokumentus pagal šabloną procesų koregavimas galimas tik esant tam tikriems nustatymas. Jei Jūsų įmonėje procesų koregavimo galimybė įjungta – galite pakoreaguoti procesą. Siuntimo lange spauskite […] simbolį
Screenshot_36
8. Atvertame lange pasirinkite darbuotoją ir pažymėkite kokį veiksmą su Jūsų siunčiamu prašymu jis turės atlikti. Veiksmo pavadinimą pamatysite ant jo užvedę pelės žymeklį.
Screenshot_37
9. Dešnėje lango pusėje matysite Jūsų sukurtą dokumento vykdymo procesą. Norėdami pašalinti iš proceso dalįvį spauskite [x] simbolį. Baigę dėlioti procesą spauskite [Gerai]
Screenshot_38
10. Grįšite į prašymo siuntimo langą. Čia matysite ar procesas nuoseklus (procesas bus atliekamas iš eilės t.y. kol vienas naudotojas neatliks savo veiksmo procese, kitas naudotojas veiklos negaus) ar lygiagretus (veiklą galės atlikti visi naudotojai vienu metu).
Screenshot_39
11. Užpildę informaciją spauskite [Siųsti] dokumentas bus išsiųstas procesui.