5. Dokumento profilio lango funkcionalumai (Senas DVS)

Išbandyti

Dokumento profilio lango funkcionalumai. Rengiant dokumentą ar peržiūrint gautą dokumentą esate dokumento profilio lange, kuriame gausu įvairių pasirinkimų. Dokumento profilį sudaro:
* valdikliai
* dokumento registravimo informacija
* papildoma informacija
* vidiniai dokumentai
* dokumentas ir su juo susijusi veiksmų informacija
* atributai
* dalyviai
* komentarai
Žemiau pateikiame kiekvieno iš jų aprašymą, atliekamas funkcijas.
1. Valdikliai. Valdikliai yra išdėstyti dokumento profilio viršuje. Jų pagalba su dokumentu galėsite atlikti įvairius veiksmus:
1.1. [Saugoti] – mygtukas skirtas dokumento profilio išsaugojimui
1.2. [Siųsti] – paspaudus mygtuką dokumentas bus išsiųstas procesui. Paspaudus [Siųsti] pagal nutylėjimą siunčiama sistemoje. Taip pat yra galimybė pasirinkti:
* Siųsti sistemoje – dokumentas bus siunčiamas sekančiame lange nurodytiems sistemos naudotojams
* Siųsti el. paštu – dokumetas bus siunčiamas sekančiame lange nurodytu elektroniniu paštu
* Siųsti elektoniniam parašui – bus nusiųstas informacinis pranešimas sekančiame lange nurodytam el. pašto savininkui, laiške bus kvietimas su nuoroda, kuri nukreips asmenį pasirašyti dokumentą elektroniniu parašu. Funkcija skirta asmenis, kurie turi pasirašyti dokumentą elektroniniu parašu, tačiau nėra sistemos naudotojai.
* Siųsti ADOC – dokumento duomenys bus konvertuoti ADOC formatu
1.3. [Siųsti] – pagal nutylėjimą dokumentas siunčiamas sistemoje
1.4. [Nauja versija] – įkeliama nauja dokumento versija. Užvedus pele ant mygtuko galimi pasirinkimai: pridėti failą; nuskenuoti dokumentą; skenuoti su nustatymais
1.5. [Atsakymas] – spaudžiama tada, kai sekančiu žingsniu rengsite į šį dokumentą atsakymą
1.6. [Registruoti] – mygtuko pagalba galėsite užregistruoti dokumentą registre
1.7. [Pasirašyti dokumentą] – atveriama galimybė pasirašyti dokumentą elektroniniu kvalifikuotu parašu
1.8. [Užrakinti dokumentą] – kol būsite užrakinę dokumentą – niekas kitas negalės jo redaguoti iki kol Jūs jo neatrakinsite
1.9. [Pridėt komentarą] – galite pridėti prie dokumento komentarą
1.10. [Kopijuoti] – sukursite dokumento profilio kopiją
1.11. [Spausdinti] – dokumentas bus atspausdintas
1.12. [Atsisiųsti dokumentą], [Redaguoti dokumentą] – galite atsisiųsti dokumentą į savo komiuterį.
1.13. [Pašalinti] – dokumento profilis bus ištrintas
1.14. [Konvertuoti PDF] – dokumentas bus konvertuotas į PDF failą.
Screenshot_35
2. Dokumento registravimo informacija. Šioje dalyje užpildoma su dokumento registravimu susijusi informacija:
2.1. Tema – pateikiama trumpa dokumento tema. Jei dokumentas kuriamas pagal šabloną – tema užpildoma automatiškai
2.2. Aprašymas – pateikiamas trumpas dokumento aprašymas
2.3. Išorinis Reg. nr – nurodomas išorinis registravimo numeris, jei dokumentas yra gautas
2.4. Gavimo data – nurodoma dokumento gavimo data
2.5. Byla – iš sąrašo nurodoma byla į kurią bus dedamas dokumentas
2.6. Katalogas – iš sąrašo nurodomas dokumento saugojimo katalogas
2.7. Iniciatyvinis dok. – jeigu renggamas dokumentas yra atsakomasis į dokumentą, kuris buvo užregistruotas kaip gautas, tuomet laukelyje Iniciatyvinis dokumentas turi būti priskiriamas dokumentas
2.8. Atsakymas – dokumentas gali būti susiejamas su šio dokumento atsakymu
2.9. Dokumento tipas – nurodomas dokumento tipas.
2.5, 2.6, 2.9 reikšmės gali būti užpildomos automatiškai, jei dokumentas kuriamas pagal šabloną.
Screenshot_41
3. Papildoma informacija. Šioje dalyje galima nurodyti:
3.1. Statusas – pasirenkamas statusas (jei dokumentas Gautas, pasirenkama Gautas)
3.2. ADOC dokumentas – varnelė uždedama automatiškai jei failas yra ADOC
3.3. Reikalingas pažangusis parašas – varnelė pažymima, jei gavėjas turės jį pasirašyti pažangiuoju parašu.
3.4. Atsakymas pateiktas – varnelė uždedama automatiškai jei šiame dokumente buvo paspaustas valdiklis [Atsakymas]
3.5. Archyvuotas – varnelė uždedama automatiškai jei dokumentas suarchyvuojamas
Screenshot_42
4. Vidiniai dokumentai. Čia galite pridėti papildomus dokumentus, susijusius su šiuo dokumentu. Pagal pridėjimo metu nurodytą Dokumento tipą jis atitinkamai bus įdedamas į portfelį: Tėvinis dokumentas, Priedai, Papildomi dokumentai.
Screenshot_44
5. Dokumentas ir su juo susijusių veiksmų informacija. Apačioje matote įkelto dokumento turinį. Virš dokumento yra informaciniai lapeliai:
5.1. Dokumentas – rodomas pats dokumentas
5.2. Versijos – šiame lape matomos visos dokumento versijos. Eilutėje esančių ženklų pagalba galite peržiūrėti dokumento parašus, sugeneruotus dokumentus, peržiūrėti patį dokumentą, atsisiųsti dokumentą, pridėti failą, atsispausdinti.
Screenshot_45
5.3. Asmenys – pateikiamas sąrašas asmenų, susijusių su dokumentu (pridėti į procesą naudotojai)
5.4. Pranešimai – matomi su dokumenut susiję pranešimai
5.5. Iniciatyviniai/atsakomieji dokumentai
5.6. Registrai – matomi dokumento registrai
5.7. Susiję objektai
5.8. Pakeitimų istorija – matoma visa su dokumentu susijusi istorija (kas kada peržiūrėjo, pasirašė ir pan.)
Screenshot_46
6. Atributai. Tai laukai skirti įvesti kintančią dokumento informaciją. Šio lauko reikšmės priklauso nuo dokumento šablono. Kokie atributai nurodyti šablone – tokius galite matyti ir čia. Suvedus atributus jie turi būti išsaugomi, tik tada atsinaujins dokumento duomenys, užsipildydami atributų reikšmėmis.
Screenshot_47
7. Dalyviai. Šioje srityje visada matysite dokumento proceso eigą. Pas kokį sistemos naudotoją tuo metu ir kokiam procesui yra dokumentas.
Screenshot_48
8. Komentarai. Šioje dalyje bus matomi visi dokumento komentarai.
Screenshot_49