14. Dokumento pasirašymas kvalifikuotu parašu (Senas DVS)

Išbandyti

Dokumento pasirašymas kvalifikuotu parašu.  Pagal Europos Sąjungos elektroninių parašų direktyvą elektroninis parašas yra suprantamas plačiąja prasme ir elektroniniu parašu laikoma, pavyzdžiui, elektroniniame laiške užrašytas vardas ar pavardė. Kvalifikuotam elektroniniam parašui keliami gerokai didesni saugumo reikalavimai. Elektroninis parašas yra saugus jei:

    • yra vienareikšmiškai susietas su pasirašančiu asmeniu;
    • leidžia identifikuoti pasirašantį asmenį;yra sukurtas priemonėmis, kurias pasirašantis asmuo gali tvarkyti tik savo valia;
    • yra susijęs su pasirašytais duomenimis taip, kad bet koks šių duomenų pakeitimas yra pastebimas.

Elektroninis parašas yra kvalifikuotas, jei jis yra saugus ir sudarytas saugia parašo formavimo įranga bei patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.Kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė galia yra tokia pat, kaip ir ranka pasirašyto parašo. Reikalavimai kvalifikuotam elektroniniam parašui yra vienodi visose ES šalyse. Reikalavimų kvalifikuotam elektroniniam parašui tenkinimą prižiūri ir garantuoja valstybė.

Norėdami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu BSS dokumentų valdymo sistemoje galite tai atlikti dviem būdais:
1. Kai dokumentas rengiamas ir pasirašomas pačio rengėjo. Dokumento profilyje pasirenkamas mygtukas Pasirašyti.
1 pav parašui
2. Kai dokumentas gaunamas pasirašymui pasirenkama žalia varnelė.
3 pav parašui
Ir nurodoma, kad dokumentas bus pasirašomas.
4 pav parašui

Tiek vieno tiek kito atvejo pasirašymo metu, yra galimybė dokumentą pasirašyti dviem būdais. Atsiradusiame lange pasirenkamas pasirašymo būdas:

a) Mobilus telefonas ir suvedama reikalinga informacija: Telefono numeris, asmens kodas ir spaudžiama Gerai. Į mobilųjį telefoną išsiunčiamas pasirašymo pranešimas. Dokumentas pasirašomas suvedus reikiamą sPIN kodą.
2 pav parašui
b) Kortelė/USB pasirašymo įrenginys. Pasirinkus šį pasirašymo būdą sistema patikrina, ar kompiuteryje yra įdiegta reikiama programinė įranga, reikalinga pasirašymui šiuo būdu. Jei reikiamos įrangos Jūsų kompiuteryje nėra – sistema pateiks įspėjimą ir nuorodą, kur galite ją parsisiųsti.
5 pav parašui
Paspaudus Ją parsisiųsti galite čia – reikiama įranga bus parsiųsta. Jums beliks nurodyti kur ją išsaugoti ir sudiegti. Sudiegus – tęskite pasirašymą, inicijuodami pasirašymo būdo pasirinkimą iš naujo. Sistema patikrins ar sudiegti įskiepius pavyko ir jei viskas gerai – pakartotinai įspėjimo nepateiks. Beliks paspausti Pasirašyti ir suvesti reikiamą informaciją. Įskiepis diegiamas tik 1 kartą, išskyrus atvejus, jei įskiepis buvo atnaujinamas. Tada sistema apie tai įspės ir nurodys nuorodą, kur bus galima atnaujinti turimą įskiepį.

6 pav parašui
Suvedus informaciją spauskite Pasirašyti. Sistema informuos apie sėkmingą dokumento pasirašymą. Taip pasirašytas dokumentas atitinka  kvalifikuoto parašo reikalavimus. Tai matyti galite parsisiuntę dokumentą ir atvėrę jį su Adobe Acrobat Reader Signatured skiltyje.
7 pav parašui

Daugiau apie BSS dokumentų valdymo sistemą skaitykite čia