Instrukcijos PDF formatu

Išbandyti

Patogesniam instrukcijų naudojimui galite parsisiųsti jas PDF formatu:

1. Kaip sistemoje susikurti produktą
2. Kaip sistemoje sukurti partnerį
3. Pirkimo sąskaitos registravimas
4. Pardavimo sąskaitos registravimas
5. Pirkimo arba pardavimo sąskaitų grąžinimo operacijų registravimas
6. Mokėjimo nurodymo registravimas
7. Banko išrašo importas į sistemą
8. Pinigų gavimų ir išmokėjimų registravimas sistemoje
9. Kasos pajamų ir išlaidų orderių registravimas
10. Pirkimo ir pardavimo sąskaitų redagavimas
11. Sąskaitų plano konfigūravimas.
12. Apskaitos įrašų registravimo išrinkimo taisyklės
13. Kam naudojami sąskaitų plano sąskaitų tipai
14. Korespondencijų kūrimas ir konfigūravimas
15. Apskaitos periodai
16. Finansinių metų uždarymas
17. Analitinių ataskaitų kūrimas ir generavimas iš duomenų peržiūros lango
18. Buhalterinių pažymų kūrimas sistemoje
19. Mokėtinų gautinų sumų valdymas
20. Pirkimo sąskaitos registravimas, kai pirkimą atlieka atskaitingas asmuo
21. Pardavimo sąskaitos registravimas, kai pajamos surenkamos per atskaitingą asmenį
22. Avansinio apmokėjimo registravimas
23. Valiutos keitimas banke
24. GPM’o, nesusijusio su darbo užmokesčio pajamomis, registravimas
25. Pirkimo ir pardavimo sąskaitų importas
26. Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktų siuntimas
27. Atskaitingų asmenų skolų užsienio valiuta dengimas.
28. Automatinis skirtingų partnerių skolų sudengimas apskaitoje.
29. Automatinis valiutinių likučių perskaičiavimas balanso datos valiutos kursui
30. Automatinis sandorių užsienio valiuta sudengimas
31. Automatinis sąskaitų faktūrų kūrimas pagal sutartis
32. PVM registravimas apskaitoje kai įmonėje vykdoma mišri veikla.
33. Operacijų registravimas apskaitoje kai mokėjimas vykdomas per 3 šalį
34. PVM korekcija pirkimo pardavimo sąskaitose
35. Ilgalaikio turto, įsigyto lizingo būdu, registravimas
36. Konsignacija. Prekių perleidimas tretiesiems asmenims
37. Naujos banko sąskaitos/kasos sukūrimas
38. Automatinis ateinančių laikotarpių sąnaudų registravimas
39. Pajamų, gautų kasoje, kuri neintegruota su BSS sistema, registravimas
40. Automatinis priminimų apie skolas siuntimas el. paštu