Papildomo poilsio laiko, auginantiems 2 ar daugiau vaikų, registravimas

Išbandyti

Papildomo poilsio laiko, auginantiems 2 ar daugiau vaikų, registravimas. Personalas ir atlyginimai yra galimybė registruoti papildomą poilsio laiką darbuotojams, auginantiems 2 ar daugiau vaikų. Pirmiausia turite įsitikinti, kad atitinkamo darbuotojo kortelėje pridėta reikiama informacija apie vaikus, nes tik tokiu atveju darbuotojas, teikdamas papildomo poilsio laiko prašymą, galės pasirinkti tokį šabloną. Pateikus prašymą ir užregistravus įsakymą bus sekamas likusių nepanaudotų dienų/valandų tą mėnesį skaičius, automatiškai sukuriamos personalo operacijos, pildomas tabelis. Kaip registruoti papildomą poilsio laiką, skaitykite instrukcijoje žemiau:
1. BŪTINA darbuotojo kortelėje užpildyti informaciją, reikalingą nustatyti, ar darbuotojui priklauso papildomos poilsio dienos. Atvėrę darbuotojo kortelę pereikite į skiltį Papildoma informacija -> susiję asmenys ir spauskite [Pridėti sutuoktinius, vaikus]  bei nurodykite detalią informaciją kaip parodyta paveiksle
Screenshot_1
2. Tam, kad pildant prašymą būtų galima pasirinkti kokios trukmės papildomo poilsio laiko norite, dokumento šablone BŪTINAI turite prisidėti naują atributą. Atributą reikia pridėti į atitinkamą prašymo šabloną bei atitinkamo įsakymo šabloną. Dokumentų paieškoje raskite reikiamą šabloną ir atvėrę pereikite į skiltį Atributai -> Atributai. Spauskite [Pridėti atributą] ir pasirinkite Mamadienio trukmė val.. Išsaugokite šabloną.
Screenshot_6
3. Jei teisingai atlikote 1 punktą, DVS'e darbuotojas matys papildomo poilsio laiko prašymo šabloną. Prašyme darbuotojas matys likusių nepanaudotų to mėnesio papildomų poilsio dienų skaičių.
Screenshot_3
4. Prašymas pildomas įprastai nurodant konkrečią dieną. Darbuotojui yra galimybė pasirinkti kokios trukmės poilsio dienos pageidauja - pilnos dienos, 2 val. ar 4 val.
Screenshot_4
5. Užpildžius ir išsiuntus prašymą, atsakingas darbuotojas parengia įsakymą įprastai, kaip kad rengdamas kasmetinių atostogų įsakymą, tik naudoja būtent šioms papildomoms poilsio dienoms skirtą šabloną (priešingu atveju nepavyks atskirti ar įsakymas kasmetinių atostogų ar papildomo poilsio laiko, kuriis nemažina darbuotojo kasmetinių atostogų likučio). Užregistravus įsakymą, ERP'e automatiškai sukuriama personalo operacija, kurią patvirtinus atitinkamais žymėjimais užpildomas ir darbuotojo tabelis.
Screenshot_5