Valiutos nustatymas

Valiutos nustatymas

BSS sistemos valiutos nustatymai atliekami modulio Administravimas srityje Valiutos. Jei šios srities nematote, kreipkitės į sistemos administratorių, kad jums būtų suteikta teisė valdyti valiutas.
Valiutos nustatymuose galima pasirinkti pagrindinę ir portfelyje naudojamą valiutą. Pagrindinė valiuta – tai tokia valiuta, kuria pagal nutylėjimą bus laikomos piniginės išraiškos BSS sistemoje, jei nėra pasirenkama kitaip. Naudojama portfelyje – tai tokia valiuta, kuri gali būti naudojama ir atsiranda prie valiutos pasirinkčių BSS sistemoje.
Valiutos pasirinkimas:
1. Atverkite modulio Administravimas sritį Valiutos
2. Pagrindinę valiutą naudojamą BSS sistemoje nustatysite pasirinkus žymę Pagrindinė,
Pastaba : Pagrindine gali būti tik viena valiuta.
4. BSS sismos portfelyje norimą naudoti valiutą nustatysite sąraše ties valiuta pasirinkus žymę Naudojama portfelyje.
Pastaba: Portfelyje galima naudoti kelias valiutas.
administravimas