fbpx

Naujienos

Šiuo metu analizuojame poreikį įrankiui, kurio pagalba iš MS Excel failo būtų gaunama SAF-T rinkmena. Jeigu Jus domintų toks įrankis mielai kviečiame susisiekti su mumis el. pašto adresu: imas@bss.biz arba telefonu: +37065780672

SAF-T paskirtis – standartizuoti buhalterinės apskaitos duomenų pateikimą informacijos naudotojams, siekiant užtikrinti greitesnį ir efektyvesnį apskaitos sistemoje registruotų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų apdorojimą bei tikslesnį jų įvertinimą, kurį atlieka informacijos naudotojai. SAF-T sudaromas pagal Subjektų buhalterinės apskaitos duomenis.

Detalią SAF-T specifikaciją rasite VMI puslapyje: SAF-T

Ką reikėtų žinoti apie SAF-T ?:

  • Standartinę duomenų apskaitą į posistemį SAF-T turės būti pasiruošusios teikti visos įmonės, kurių grynosios pajamos 2015 m. sudarė 8 mln. eurų ir daugiau.
  • Nuo 2017 m. vasario 20 d. pradėsime diegti SAF-T duomenų teikimo funkciją klientams. VMI gali pareikalauti SAF-T duomenų ne anksčiau kaip vasario 25 d. ir suteiks mažiausiai 10 dienų terminą duomenims paruošti.
  • Duomenys VMI teikiami pagal pareikalavimą. SAF-T rinkmeną už mokestinį laikotarpį VMI teikia mokesčių mokėtojai, kurių atžvilgiu yra vykdomi kontrolės veiksmai.
  • Primename, kad įmonėms, kurių 2016 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 700 tūkst. eurų, nuo 2018 m. sausio 1 d. privalomas standartinės apskaitos duomenų rinkmenos teikimas (SAF-T).

SAF-T StruktūraSAF-T struktūra:
Antraštė. Antraštinę dalį sudaro bendra informacija apie Subjektą, kuriam taikomas SAF-T (Subjektų kodai, adresai, kontaktiniai asmenys ir kita informacija);
Pagrindinė duomenų byla. Pagrindinę duomenų bylą sudaro buhalterinių sąskaitų, pirkėjų, tiekėjų, debitorių, kreditorių, prekių / paslaugų, atsargų, turto bei kiti duomenys;
Didžiosios knygos įrašai. Didžiąją knygą sudaro suvestiniai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys (likučiai ir jų analizės duomenys: data, sąskaitų korespondencija, suma ir kita informacija);
Pirminių dokumentų duomenys. Pirminių dokumentų duomenis sudaro pardavimų, pirkimų (įsigijimų) sąskaitų, mokėjimų, prekių judėjimo, turto pokyčių duomenys

Plačiau apie standartinę apskaitos duomenų rinkmeną (SAF-T) skaitykite

Kitos naujienos

Daugiau