Administravimas

Išbandyti

Modulis skirtas sistemos vidinio bei kliento portalų valdymui. Modulis apima šias sritis:  naudotojo personalūs nustatymai, sistemos naudotojų, pranešimų šablonų, procesų ir darbo kalendoriaus valdymas.
– Naudotojai. Naudotojų galimybės darbui su kiekvienu moduliui ir atitinkamais veiksmais priklauso nuo naudotojui priskirtos rolės ir jos teisių. Visi sistemos naudotojai yra priskiriami atitinkamai rolei, pagal savo pareigybę ar atliekamus veiksmus. Kiekviena rolė turi nustatytus teisių rinkinius konkrečiai sistemos sričiai, kokius veiksmus gali/negali atlikti, kokią informaciją matyti, koreguoti ir pan.
– Pranešimai. Siunčiami pranešimai gali būti el.paštu, sms arba paštu. Pranešimų šablonai gal būti redaguojami. Pranešimai taip pat gali būti siunčiami arba ne pagal atitinkamus nustatymus procesuose arba sistemos nustatymuose nurodytas datas, laikotarpį.
– Darbo kalendorius. Darbo kalendorius skirtas tam, kad vartotojai matytų, kada yra darbo dienos ir laisvadieniai. Ne darbo dienomis gali būti draudžiamos tam tikros operacijos, pvz. naujų sutarčių registravimas. Matyti ir redaguoti darbo kalendorių gali vartotojai, kurie turi nustatytas teises.