Rankinis Ilgalaikio turto likučių kėlimas

Išbandyti

Rankinis Ilgalaikio turto likučių kėlimas. Jei Ilgalaikio turto likučių nėra daug – patogiau juos susikelti registruojant tiesiai sistemoje. Likučiams įkelti kuriamos Ilgalaikio turto įsigijimo ir nusidėvėjimo operacijos sistemoje konkrečioje Ilgalaikio turto kortelėje, kurios likutį norite įkelti. Įkėlus jas – turtas įvedamas į eksploataciją. Prieš keliant Ilgalaikio turto likučius sistemoje turi būti suimportuotos/sukurtos ilgalaikio turto kortelės. Kaip tai padaryti skaitykite čia.

1. Ilgalaikio turto likučių kėlimas. Ilgalaikio turto kortelėje, skiltyje Operacijos kuriama nauja ilgalaikio turto operacija spaudžiant mygtuką [Naujas]. Atitinkamai nuo keliamo likučio nurodomas operacijos tipas.
1.1.

1.1. Ilgalaikio turto įsigijimo savikainos kėlimas.

1.1.1. Ilgalaikio turto įsigijimo savikainai įkelti kuriama nauja operacija ir nurodomas operacijos tipas Ilgalaikio turto įsigijimas.

 1.1.2. Nurodoma operacijos data – likučių kėlimo data, t.y. paskutinė diena einanti prieš ataskaitinį laikotarpį nuo kurio pradėsite registruoti apyvartas sistemoje (pvz.: nusprendėte, kad sistemoje registruosite visas einamąsias operacijas nuo lapkričio 1 dienos, tai likučių kėlimo data turėtų būti 2017 spalio 31 diena).

1.1.3. Trumpai nurodykite informaciją aprašyme pvz.: likučių kėlimas. Suvedę informaciją spauskite [Saugoti].
1.1.1.
1.1.4. Pereikite į operacijos skiltį Detalės ir šalia pasirinkimo [Pridėti likutį] išskleiskite varnelę ir pasirinkite [Pridėti sumą].
1.1.2.
1.1.5. Operacijoje bus pridėta nauja eilutė, kurioje nurodykite keliamo turto įsigijimo sumą t.y. sumą, už kurią įsigijote turtą. Tiek informacijos pakanka atitinkamo turto vieneto likučio įkėlimui. Išsaugokite operaciją ir spauskite [Patvirtinti].
1.1.3.
1.1.6. Korespondencijų pasirinkimo lange pasirinkite likučių kėlimo korespondenciją 01 Įsigijimo likučio įkėlimas ir spauskite [Toliau].
1.1.4.
1.1.7. Atveriamas sugrupuotas korespondencijų langas.

1.1.7.1. Jei korespondencijos Jums tinkamos – spauskite [Toliau] ir likučių kėlimo operacija bus užregistruota sėkmingai.

1.1.7.2. Jei yra poreikis pakoreguoti korespondenciją: tuomet korespondencijų lange nuimkite varnelę ties reikšme Sugrupuoti pagal DK sąskaitas.
1.1.5.
1.1.7.3. Operacijos detalės bus išskleistos smulkiausiu lygiu, o stulpelio Sąskaitos numeris eilutėse galėsite iš sąrašo pasirinkti reikiamą sąskaitų plano sąskaitą. Tai padarysite iš nurodyto stulpelio pašalinę esamą sąskaitų plano sąskaitą ir įvedę trumpą reikiamos sąskaitų plano sąskaitos fragmentą ir pažymėję pele Sąskaitos pavadinimas stulpelį. Taip bus atvertas sąskaitų plano sąrašas, kuriame lengvai rasite reikiamą sąskaitą. Jei žinote tikslų reikiamos sąskaitos numerį – tiesiog įrašykite jį į atitinkamą sąskaitos numerio eilutę.
1.1.6.
Atlikę reikiamus pakeitimus – patvirtinkite operaciją paspaudę mygtuką [Toliau].

1.1.8. Galimos tvirtinimo problemos:
• „raudonuoti“ kuri nors tvirtinimo eilutė – reiškia yra neužpildyta privaloma detalizacija, be kurios operacija negali būti patvirtinama. Trūkstamą detalizaciją pamatysite išskleidę raudoną eilutę su + simboliu. Privaloma detalizacija būna raudonos spalvos. Jei ji nenurodyta – grįžkite į operaciją ir pridėkite ją.
Patvirtintos operacijos koregavimas negalimas. Operacija taisoma stornuojant patvirtintą operaciją ir sukuriant naują pasinaudojus „Išsaugoti kaip“ funkcija, kuomet sukuriama identiška operacija, kurią galima koreguoti.
Jeigu tvirtinant operaciją, korespondencijų lange, atsirado poreikis grįžti ir pakoreguoti operaciją – korespondencijų lange spauskite mygtuką [Nutraukti]. Taip būsite grąžinti į operacijos langą

1.2. Ilgalaikio turto įsigijimo savikainos nusidėvėjimo kėlimas.

1.2.1. Ilgalaikio turto įsigijimo savikainos nusidėvėjimui įkelti kuriama nauja operacija ir nurodomas operacijos tipas Ilgalaikio turto įsigijimo nusidėvėjimas.

1.2.2. Nurodoma operacijos data – likučių kėlimo data, t.y. paskutinė diena einanti prieš ataskaitinį laikotarpį nuo kurio pradėsite registruoti apyvartas sistemoje (pvz.: nusprendėte, kad sistemoje registruosite visas einamąsias operacijas nuo lapkričio 1 dienos, tai likučių kėlimo data turėtų būti 2017 spalio 31 diena).

1.2.3. Trumpai nurodykite informaciją aprašyme pvz.: likučių kėlimas. Suvedę informaciją spauskite [Saugoti].
1.2.1
1.2.4. Pereikite į operacijos skiltį Detalės ir šalia pasirinkimo [Pridėti likutį] išskleiskite varnelę ir pasirinkite [Pridėti sumą].
1.2.5. Operacijoje bus pridėta nauja eilutė, kurioje nurodykite keliamo turto nusidėvėjimo sumą t.y. sumą, kiek yra sukaupta nusidėvėjimo likučio kėlimo (pavyzdžio atveju 2017 10 31) datai. Tiek informacijos pakanka atitinkamo turto vieneto nusidėvėjimo likučio įkėlimui. Išsaugokite operaciją ir spauskite [Patvirtinti].
1.2.2
1.2.6. Korespondencijų pasirinkimo lange pasirinkite likučių kėlimo korespondenciją 02 Nusidėvėjimo likučio įkėlimas ir spauskite [Toliau].
1.2.3
Toliau tvirtinkite operaciją kaip tai aprašyta 1.1.7. punkte.

2. Ilgalaikio turto kortelės įvedimas į eksploataciją. Patvirtinus įsigijimo ir nusidėvėjimo likučio kėlimo operacijas turto kortelę reikia įvesti į eksploataciją. Tik įvedus į eksploataciją sukuriami ilgalaikio turto nusidėvėjimo planai t.y. sistemoje automatiškai paskaičiuojama kiekvieno mėnesio nusidėvėjimo suma.

2.1. Masinis Ilgalaikio turto kortelių įvedimas į eksploataciją. Norint įvesti ilgalaikį turtą į eksploataciją, tai galima padaryti masiniu būdu, nes kortelių įvedimo į eksploataciją data bus vienoda – likučių kėlimo data.

2.1.1. Tam, kad visus norimus Ilgalaikio turto vienetus įvestumėte į eksploataciją, eikite Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto paieškoje, filtro pagalba išfiltruokite korteles, kurias reikia įvesti į eksploataciją. Pvz. visos kortelės, kurių statusas statusas Įsigyta. Toliau spauskite viršuje esantį mygtuką [Įvesti į eksploataciją kelis]. Jei mygtuko nematote – išskleiskite įrankių juostoje esančią varnelę, mygtukas gali būti nukeltas ten.
2.1.
2.1.2. Atsiradusioje lentelėje nurodykite įvedimo į eksploataciją datą – nurodoma likučių kėlimo data ir pirmojo nusidėvėjimo skaičiavimo data – nurodoma sekančio mėnesio po likučių įkėlimo data. Ir spauskite [Gerai].
2.2.
2.1.3 Sistemoje bus pateikiamas klausimas ar tikrai įvesti Ilgalaikio turto korteles į eksploataciją, pasirinkite [Taip]. Atnaujinę ilgalaikio turto paieškos langą matysite, kad kortelių statusas pasikeitė į Eksploatuojama.
2.3.
2.1.4. Jei pažiūrėsite Ilgalaikio turto kortelės skiltį Nusidėvėjimo planai – matysite, kad visas likusiam ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpiui buvo sukurti nusidėvėjimo planai, pagal kurios kas mėnesį bus registruojamos ilgalaikio turto nusidėvėjimo operacijos.
2.4.

2.2. Ne masinis Ilgalaikio turto kortelių įvedimas į eksploataciją. Jei yra poreikis įvesti atskirai kiekvieną Ilgalaikio turto kortelę į eksploataciją, tai galima padaryti tiesiai Ilgalaikio turto kortelėje. Atvėrus kortelę reikia spausti mygtuką [Įvesti į eksploataciją].
2.5.
Toliau veiksmų seka tokia pati kaip aprašyta 2.1.2.  punkte – lentelėje nurodomos įvedimo į eksploataciją ir pirmojo nusidėvėjimo skaičiavimo datos.
33 Į eksploataciją įvedamas tik tas Ilgalaikis turtas, kurio kortelėje statusas Įsigyta. Jei turtas jau įvestas į eksploataciją – dar kartą įvedimo į eksploataciją operacija jam nebus sukurta.