Pasitikrinkite sukeltus Ilgalaikio turto likučius!

Išbandyti

33 Pasitikrinkite sukeltus Ilgalaikio turto likučius! Ilgalaikio turtu sukeltus likučius galite pasitikrinti keliais būdais.

1. Ataskaitos. Detaliam likučių tikrinimui naudokite:
• IT4 Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo ir amortizacijos skaičiavimo žiniaraštis, ataskaitos filtre nurodykite datą iki – likučių kėlimo datą.
• IT6 Ilgalaikio turto inventorizavimo aprašas ataskaitos filtre nurodę datą iki – likučių kėlimo datą.

2. Sistemoje. Ilgalaikio turto paieškoje galite matyti didžiąją dalį informacijos, esančios kortelėje. Labai patogu tikrinti įkeltus likučius filtruojant pagal Vietas, atsakingus asmenis, grupes ir panašiai.

2.1.