DUK

Atlyginimai ir Personalas Programa

Atlyginimai ir Personalas programos dažnai užduodami klausimai

Kuo skiriasi funkcijos „Redaguoti darbo sutarti“ ir „Keisti darbo sutartį“?

Mygtukas „Redaguoti darbo sutartį“ aktyvina galimus redaguoti laukus t.y jeigu vesdami sutartį suklydote ir parinkote klaidingus duomenis, po mygtuko paspaudimo sutartį galėsite redaguoti. Tai dažniausiai naudojama tuomet kai vedant sutarties duomenis įsivėlė nedidelė klaida pvz: per klaidą uždėtas požymis „Valandinis darbas“.

Mygtukas „Keisti darbo sutartį“ sukuria naują darbo sutarties versiją, seną versiją padarydamas negaliojančia. Dažniausiai naudojamas tada, kai pasikeičia darbuotojo darbo sąlygos pvz: pakinta atlyginimas arba etato dydis.

Kaip man pildyti tabelį, jei darbuotojas dirba pagal kitokį grafiką nei kiti darbuotojai?

Jeigu darbuotojas turi kitokį darbo grafiką nei likę darbuotojai, jam reikia sukurti naują darbo grafiką. Darbo grafiko šabloną kurti galite modulyje „Personalas ir atlyginimai -> Darbo grafikai“.  Paieškos lange spauskite mygtuką „Naujas“ ir suveskite pagrindinę grafiko informaciją. Nepamirškite nurodyti darbo laiko kintamąjį. Suvedus informaciją išsaugokite ir spauskite mygtuką „Generuoti grafiką“. Modaliniame lange nurodykite laikotarpį nuo kada iki kada grafikas generuojamas ir nurodykite „Dienos eilės numeris“. Čia turėtumėte vesti pirmos grafiko dienos savaitės dieną pvz: jeigu grafiką generuojate nuo 2015-08-01 tai į dienos eilės numerį veskite 6, nes ši diena buvo šeštadienį.

Sugeneruotą darbuotojo grafiką priskirkite prie darbuotojo sutarties. Generuojant tabelį ir skaičiuojant darbo užmokestį, tai bus daroma atsižvelgiant į jo darbo grafiką.

Kaip man nurodyti, kad darbuotojas kaupia pensiją papildomai?

Jeigu darbuotojas kaupia papildomai 1% pensijai, tai reikia pažymėti prie darbuotojo kortelės skiltyje kintamieji.

Pažymėjus papildomo pensijos kaupimo kintamąjį, sistema darbo užmokesčio žiniaraštyje papildomai išskaičiuos šį mokestį Sodrai.

Jeigu darbuotojas pradėjo atostogauti mėnesio pabaigoje ir jo atostogos tęsiasi kitame mėnesyje. Kaip bus su mokesčiais?

Jeigu darbuotojo atostogos tęsiasi per kelis mėnesius, visi sodros mokesčiai yra išskaidomi per kelis mėnesius taip pat ir išmokami per kelis mėnesius. Gyventojų pajamų mokestis už atostogas išmokamas prieš išmokant atostogas.

Kaip man užregistruoti komandiruotę darbuotojui/atostogas?

Komandiruotės ir atostogos yra registruojamos modulyje „Personalas ir atlyginimai -> Personalo operacijos“. Atvertame personalo operacijų paieškos lange spauskite mygtuką „Naujas“ ir suveskite operacijos informaciją. Priklausomai nuo pasirinkto operacijos tipo, operacija bus žymima tabelyje.

Kaip galiu koreguoti tabelį?

Visuomet galite koreguoti tabeli, jei jo statusas yra „Atviras“. Jei tabelis uždarytas arba apmokėtas – koreguoti jo nebegalima.
Norėdami koreguoti tabelį, pasirinkite jį ir du kartus paspauskite ant pasirinktos dienos.

Kaip man tabelius matyti pagal padalinius?

Tabeliai gali būti suskirstyti į tabelių grupes t.y padalinius. Tam, kad visus tabelius suskirstyti į tam tikras grupes, atidarykite modulį „Personalas ir atlyginimai -> konfigūracija -> Tabelių grupės“ ir spauskite mygtuką „Naujas“. Atidarytame lange suveskite grupės pavadinimą pvz: padalinio pavadinimą ir priskirkite šiai grupei darbo sutartis.
Tabelius suskirsčius į grupes, vėliau modulyje „Personalas ir atlyginimai“ tabelius galėsite peržiūrėti arba spausdinti atskirtai pagal padalinius.

Kaip įdiegiama Atlyginimai ir Personalas programa?

Norėdami įsidiegti Atlyginimai ir Personalas programa į naršyklės adresą įveskite programos parsisiuntimo nuorodą, kurią jums pateiks sistemos administratorius. Naršyklei užkrovus nuorodą, spauskite mygtuką „Install application“. Po mygtuko paspaudimo modaliniame lange spauskite „Install“ ir šiek tiek palaukite.

Sekančiame žingsnyje nurodykite vietą, kurioje norite įsiinstaliuoti programą ir dar kartą spauskite „Install“:

Palaukite kol sistema bus suinstaliuota.
Pasibaigus instaliacijai, kompiuterio ekrane rasite programos piktogramą.
Pastaba: Programai instaliuoti patartina naudoti Internet Explorer naršyklę.

Buhalterinės apskaitos Programa

Buhalterinės apskaitos programos dažnai užduodami klausimai:

Kaip man susigeneruoti sistemoje mėnesinės vmi ir sodros ataskaitos?

Visas ataskaitas galite rasti modulyje „Ataskaitos -> ataskaitos“. Pasirinkite norimą ataskaitą ir suveskite ataskaitos formavimo kriterijus. Suvedus formavimo kriterijus spauskite mygtuką „Peržiūrėti“, sistema jus informuos, kad ataskaitai atidaryti reikalinga frd failai. Parinkus ataskaitos frd formą, duomenys užkraunami į ataskaitą.

Jeigu pasikeitė ilgalaikio turto vertė, kaip man perskaičiuoti nusidėvėjimo planą?

Kai ilgalaikis turtas yra perkainojamas ir jo vertė pakinta, automatiškai pakinta ir nusidėvėjimo planas likusiam nusidėvėjimo laikotarpiui.

Kur aš galiu matyti skolininkus?

Skolininkus galite rasti modulyje „Mokėjimai -> Skolų dengimai“. Tačiau patogiausia skolininkus peržiūrėti skolų ataskaitose. Skolų ataskaitos yra dviejų tipų: detalios ir suminės. Detaliose skolų ataskaitose matysite ne tik skolininkų sąrašą bet ir iš kokių dokumentų skola susideda, kada dokumentas buvo registruotas ir iki kada turėjo būti apmokėtas. Tuo tarpu suminėse ataskaitose matysite tik skolininkų sąrašą ir suminė jų skolą. Skolų ataskaitos gali būti formuojamos pagal dokumento registravimo datą arba pagal dokumento apmokėjimo datą.

Kur galiu peržiūrėti produktų judėjimą sandėlyje?

Produkto judėjimą galite rasti produkto kortelėje skiltyje „Kiekių detalės“:

Taip pat produktų judėjimą galite matyti modulyje „Sandėlis -> Turto operacijos“ . Paieškos lange esanti paieškos kriterijų gausa, informaciją leis peržiūrėti norimu detalumu.
Produktų judėjimus sandėlyje galite matyti ir sistemos pateikiamuose spausdiniuose.

Kaip man atlikti metų uždarymą?

Metų uždarymas buhalterija. Pirmą kartą atliekant metų uždarymą, reikės susikonfigūruoti uždarymo taisykles. Vėliau užteks tiesiog paleisti uždarymo procesą.
Taigi, kad susikonfigūruoti uždarymo taisykles atidarykite modulį „Apskaita -> Konfigūracija“ ir spauskite mygtuką „Naujas“. Modaliniame lange nurodykite kuri balansinė sąskaita uždaroma ir į kurią balansinę sąskaitą įrašyti paskaičiuotą likutį.
Pagal pateiktą pvz pirma uždaroma 5 klasė ir paskaičiuotas likutis įrašomas į 390 sąskaitą, vėliau uždaroma 6 klasė ir jos likutis įrašomas į tą pačia 390 sąskaitą.


Kai sukuriame uždarymo taisykles, tuomet atidarome modulį „Masiniai procesai -> Masiniai procesai“. Pasirenkame masinį procesą „Sąskaitų uždarymas“  ir spaudžiame mygtuką „Pradėti masinį procesą“. Modaliniame lange parenkame datą iki kurios uždarome bei sukonfigūruotas uždarymo taisykles.  Sistema informuos apie proceso paleidimą.
Norėdami peržiūrėti uždarymo operacijos apskaitos įrašą, galite jį rasti modulyje Masiniai procesai -> Masinių procesų vykdymas.
Sistemos sukurtą apskaitos įrašą galite iš apskaitos stornuoti, jei radote neatitikimų.

Kur sistemoje matosi valiutos kurso svyravimo įtaka?

Skolos sudengimo metu sistema automatiškai įvertina valiutos kurso įtaką ir pelną/nuostolį įrašo į apskaitą. Pvz: jeigu pirkimo sąskaita USD valiuta buvo registruota 2015-01-0, o apmokėjimas padarytas 2015-05-02. Skolos sudengimo metu sistema įvertins valiutos kurso įtaką ir skirtumą įrašys automatiškai į apskaitą. Skirtumą galima peržiūrėti didžiojoje knygoje pagal balansines sąskaitas, arba prie pirkimo sąskaitos skiltyje apskaita.
Sistemoje taip pat realizuota galimybė vartotojui inicijuoti valiutinius perskaičiavimus. Modulyje Apskaita -> Valiutiniai perskaičiavimai spauskite mygtuką „Valiutinių likučių perskaičiavimas“ ir modaliniame lange pasirinkite perskaičiavimo datą, valiutą bei kokio tipo dokumentus norite perskaičiuoti.
Atliktus valiutinius perskaičiavimus galite išstornuoti iš apskaitos. Taip pat sistema validuoja, kad neperskaičiuotumėt antrą kartą valiutinių likučių jau perskaičiuotam laikotarpiui t.y jeigu valiutinius likučius perskaičiavot 2015-08-19 tai antrą kartą perskaičiuoti senesne data nebegalite.

Kaip man užregistruoti atskaitingo asmens operacijas sistemoje?

Atskaitingas asmuo į sistemą suvedamas taip pat kaip ir įmonės klientas, tiesiog turi papildomą santykių tipą „Atskaitingas asmuo“ ir yra susietas su įmonės darbuotoju.  Sistemoje gali būti registruotos tokios operacijos atskaitingam asmeniui:
Pirkimas/pardavimas per atskaitingą asmenį. Ši operacija atliekama įprastai, tiesiog būtina nurodyti lauką „Atskaitingas asmuo“.
Po tokios sąskaitos užregistravimo, sistema automatiškai suformuoja skolą ir atskaitingam asmeniui. Parinkus atskaitingą asmenį ir patvirtinus sąskaitą, atsiranda mygtukas „Apmokėti“. Šio mygtuko pagalba galite paprasčiau sukusti pinigų kvitus (čekius).
– Pinigų kvitų registravimas.
Mokėjimai -> Pinigų kvitai modulyje galite suvesti pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitus. Šie kvitai gali būti kelių tipų:
– Pinigų kvitas
– Kasos čekis
– Kasos orderis
– Pradinis likučio įkėlimas
Suvedus pagrindinę kvito informaciją ir ją patvirtinus, sistema suformuoja dvigubą skolą: pirmoji yra tarp kliento ir įmonės, antroji tarp atskaitingo asmens ir įmonės. Pirmoji skola dengiama su sąskaita, antroji su pinigų išmokėjimu atskaitingam asmeniui. Dvigubas skolas sistema registruoja automatiškai.
Jeigu pinigų kvitas kuriamas iš sąskaitos lango, pirmoji skola sudengiama automatiškai.
– Pinigų gavimo/išmokėjimo operacija.
Operacija kuriama iš banko arba kasos mokėjimų lango. Operacija kuriama įprastai tik būtina parinkti viena iš paskirčių:
– Atskaitingas asmuo.
– Avansas atskaitingam asmeniui.
– Grąžinimas – atskaitingas asmuo.
– Grąžinimas  – avansas atskaitingam asmeniui.

Kaip įdiegiama Buhalterinės Apskaitos programa?

Video: 

Norėdami įsidiegti Buhalterinės apskaitos programa į naršyklės adresą įveskite programos parsisiuntimo nuorodą, kurią jums pateiks sistemos administratorius. Naršyklei užkrovus nuorodą, spauskite mygtuką „Install application“.  Po mygtuko paspaudimo modaliniame lange spauskite „Install“ ir šiek tiek palaukite.

Sekančiame žingsnyje nurodykite vietą, kurioje norite įsiinstaliuoti programą ir dar kartą spauskite „Install“:

Palaukite kol sistema bus suinstaliuota.
Pasibaigus instaliacijai, kompiuterio ekrane rasite programos piktogramą.
Pastaba: Programai instaliuoti patartina naudoti Internet Explorer naršyklę.

Kaip aš galiu pats/pati pasikoreguoti korespondenciją?

Modulyje Apskaita -> Korespondencijos galite koreguoti arba sukurti naują korespondenciją.
Jeigu korespondenciją koreguojate:
Pasirinkite norimą koreguoti korespondenciją ir pakoreguokite sąskaitas. Galite pridėti naują įrašą t.y papildoma debeto arba kredito pusę arba pridėti sąskaitą t.y pridėti dar vieną dvejybinį įrašą.

Jeigu kuriate naują korespondenciją:

Spauskite mygtuką „Nauja -> Pridėti korespondenciją“.

Dešinėje lango pusėje suveskite korespondencijos informaciją:
– Korespondencijos kodas – trumpas korespondencijos kodas, kad paieškoje galėtumėt lengvai rasti.
– Pavadinimas – veskite tokį pavadinimą, kad jums būtų aiškus korespondencijos tikslas pvz: draudimo sąnaudos.
– Verslo operacija – iš pateikto sąrašo pasirinkite sistemos veiksmą, kuriam norite taikyti kuriamą korespondenciją pvz:  Pirkimai ir pardavimai – pirkimas: patvirtinti. Tokiu atveju reikštų kad kuriate naują pirkimo sąskaitos korespondenciją.
– Apskaitos žurnalas – iš pateikto sąrašo pasirinkite, į kurį apskaitos žurnalą bus įtraukiama apskaitos informacija.
– Dokumento tipas – galite pasirinkti papildomai dokumento tipą, kuriam norite sukurti korespondenciją.
– Galioja nuo/iki – galite nurodyti laikotarpį, kad korespondencija yra aktyvi.

Korespondencijos įrašuose nurodykite sąskaitas į kurias bus registruojami įrašai. Galite nurodyti ne sąskaitas, o sąskaitų tipus.

Sąskaitų tipai naudojami, kad sumažinti korespondencijų sąrašą sistemoje.  Sąskaitų tipuose galite nurodyti sąlygas, kada ir į kurią sąskaitą registruoti apskaitos įrašą.
Sąskaitų tipai naudojami, kad sumažinti korespondencijų sąrašą sistemoje.  Sąskaitų tipuose galite nurodyti sąlygas, kada ir į kurią sąskaitą registruoti apskaitos įrašą:

Dokumentų valdymo sistema

Dokumentų valdymo sistemos dažniausiai užduodami klausimai:

Kaip sukurti Dokumentų Registrą

Instrukciją kaip sukurti Dokumentų regsitrą rasite mūsų video:

Kaip sukurti dokumentų valdymo sistemos naudotoją

Kaip sukurti dokumentų valdymo sistemos naudotoją rasite šiame video:

Kur matosi, kad dokumentą pasirašiau su elektroniniu parašu?

Dokumentą pasirašius elektroniniu parašu, į dokumentą įterpiama parašo informacija ir atsidarius dokumentą – yra informacija apie tai, kad jis pasirašytas el.parašu.

Taip pat atidarius dokumento kortelę, yra pateikiama informacija apie tai kad dokumentas pasirašytas el.parašu.
Net dokumentų paieškos lange, prie el.parašu pasirašytu dokumentų yra skiriamasis požymis.

Kaip galiu dokumentą pasirašyti elektroniniu parašu?

okumentą elektroniniu parašu galite pasirašyti dokumento profilyje arba atsiųstoje pasirašymo veikloje. Elektroninis parašas gali būti suformuotas šiais įrankiais: mobiliuoju telefonu, kortelių skaitytuvu arba USB raktu. Jeigu gavote pasirašymo veiklą ir norite pasirašyti elektroniniu parašu, tuomet pateikdami atsakymą pažymėkite „Pasirašyti dokumentą“.

Sekančiame žingsnyje pasirinkite, kokiu įrankiu pasirašinėsite: mobiliu parašu ar kortele/USB pasirašymo įrenginiu. Priklausomai nuo pasirinkimo reikės suvesti telefoną ir asmens kodą, arba kortelės/USB pin kodą.
Jeigu dokumentą norite pasirašyti iš dokumento profilio, spauskite pasirašymo mygtuką.

Po mygtuko paspaudimo analogiškai kaip ir pirmu atveju, reikės pasirinkti pasirašymo įrenginį ir suvesti asmens duomenis.

Ar galiu dokumentą iš sistemos siųsti ne įmonės darbuotojams?

Taip, dokumentą galite siųsti ne tik įmonės darbuotojams, bet ir įmonės klientams.  Pasirinkdami funkciją siųsti pasirinkite „Siųsti el.paštu“ ir pasirinkite ar dokumentą siųsite originaliu formatu ar konvertuosite į pdf.

Dokumento siuntimo lange į lauką „kam“ veskite įmonės kliento el. paštą bei laiško turinį. Paspaudus mygtuką siųsti, įmonės klientas jūsų dokumentą gaus el.paštu. Sistemoje prie dokumento galime peržiūrėti informaciją, kiek kartų ir kam dokumentas buvo siunčiamas ir ar siuntimas buvo sėkmingas.

Taip, pat dokumentą el.paštu galite siųsti ir kaip ADOC t.y su visais viduje esančiais el.parašais. Siuntimas yra analogiškas, kaip kad siuntimas įmonės klientui tiesiog renkantis siuntimo funkciją reikia pasirinkti „Siųsti ADOC“.

Iš kur man žinoti, kada mano dokumentą vadovas pasirašo?

Vos tik vadovas pasirašo dokumentą dokumentų valdymo sistemoje, dokumento siuntėjas yra informuojamas elektroniniu paštu. Elektroniniam laiške yra pateikiama informacija apie vadovo sprendimą (dokumentas buvo pasirašytas, dokumento pasirašymas buvo atmestas) ir nuoroda į patį dokumentą.